family, happiness, generation, home and people concept - happy family standing in front of house outdoors

Domy Jednorodzinne

N o w o c z e s n a    a r c h i t e k t u r a -  D o m y   i n t e l i g e n t n e -  E k o n o m i c z n e   r o z w i ą z a n i a

Wykonujemy projekty indywidualne, adaptacje projektów wraz z projektem zagospodarowania terenu, doradztwo architektoniczne, nadzór autorski na budowie.

b5e298a8-883d-47e8-84c1-c76a3ee5b5a8

Eco Dom

N i e s t a n d a r d o w e  t e c h n o l o g i e   b u d o w l a n e, D o m y   p a s y w n e, D o m y    e n e r g o s z c z ę d n e R e c y k l i n g  w  b u d o w n i c t w i e   i   w n ę t r z a c h

Interesujemy się ekologią w budownictwie dla tego też jesteśmy otwarci na niestandardowe rozwiązania w projekcie, recykling materiałów budowlanych i mebli, upcykling. May doświadczenie w projektowaniu domów pasywnych i energooszczędnych. Jeśli więc pragniesz zamieszkać w ekologicznym i przyjaznym środowisku domu zapraszamy do współpracy.

 Wnętrza

Projektowanie wnętrz mieszkalnych takich jak łazienki, kuchnie, pokoje dziecięce, całe mieszkania; Projektowanie wnętrz usługowych takich jak kawiarnie, hotele, biura;Projektowanie trudnych przestrzeni- poddasza, sutereny, pomieszczenia o nietypowym kształcie; Home staging - projektowanie mieszkań/biur pod wynajem lub sprzedaż

Nie boimy się trudnych wyzwań! Żadne poddasza, sutereny, pomieszczenia na rzucie wieloboku, za niskie lub za wysokie nie są nam straszne. Wykonujemy projekty indywidualne, projektujemy meble na wymiar.

Dla Twojej firmy

Wykonujemy projekty obiektów użyteczności publicznej takich jak  r e s t a u r a c j e, -k a w i a r n i e, -b i u r a, -h o t e l e itp.

 backyard cozy patio area with wicker furniture set

 Ogrody

Oferujemy także usługi w zakresie projektowania zagospodarowania terenu, ogrodów, elementów małej arch. takich jak ławki, oczka wodne, fontanny itd.

 

Kontakt
+48 664 929 404
kontakt@foxygen.pl
dane do faktury
Formularz Kontaktowy

CAPTCHAcaptcha