PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – jest to dokumentacja projektowa składająca się z części opisowej i rysunkowej oraz szeregu dokumentów i oświadczeń wymagana przepisami prawa do uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy prawa dokładnie określają jej zakres i wygląd. Sporządza się ją w 4 egzemplarzach.

Kontakt
+48 664 929 404
kontakt@foxygen.pl
dane do faktury
Formularz Kontaktowy

CAPTCHAcaptcha